پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

جالب و خواندنی ...

چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388 08:55 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 2 نظر چاپ

              اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com

 

باد امواج راپدید می آورد؟ 

اباد عامل ایجاد امواج خروشان دریاست وبه هنگام برخورد امواج سهمگین دریا بر ساحل ، انسان می تواند یکی از نیروهای طبیعی را که اقیانوس را به حرکت می آورد-و هما نا نیروی باد باشد -، مشاهده کند . اقیانوس ها گیتی بسیار گسترده و عظیم است. نزدیک به هفتاد در صد از سطح کره خاک را آب تشکیل می دهد . از این روی هموار بر سطحی از آبهای دریا ، طوفان یا بادی سهمگین

در حال وزش است باد امواج را بوجود می آورد و طوفانهای سهمگین می تواند امواجی به بلندی کی ساختمان یازده طبقه را ایجاد کند . زمانی که باد های طوفانی ، امواج بلندی را به سوی ساحل روانه می کند، احتمال بروز خسارات بزرگی توسط امواج مزبور می رود. امواجی ازاین نوع اسکله های بتونی را درهم فرو میرزند و صفحات پولادین را چون طوماری درهم می پیچند. ازین روهست که فانوس های دریایی در اغلب نقاط ساحلی به حفاظهای پولادین مجهز می گردد ، تا از تکه سنگهای که توسط امواج به هوا پرتا ب می شود و گاهی اوقات تا ارتفاعی نزدیک به چهل دو متر به هوا پرتاب می گردد، مصون ماند ازسوی دیگر فوایدی سرشار به بار می آورد . امواج عذا و اکسجن را برای آبزیان درسرتاسر اقیانوس به گردش در می آورد.

پر آذرخش "رعدوبرق" ترین نقطه دنیا

جزیره جاوه پر آذرخش ترین و پر توفان ترین نقطه کره خاکی است . زیرا کمتر روزی از سال را می توان یافت که درین جزیره کمتر از 223 توفا ن رخ ندهد.

ریزش سالانه باران

درهر سال بطور متوسط 81 سانتی متر باران بر کره زمین فرو میرزد . اگر همه این باران یکباره در یک زمان فرو ریزد بالغ بر 91 سانتی متر به همه نقاط خشکی و دریاها خواهد بود.

پر باران ترین نقطه کره زمین

درچراپانجی هندوستان 2644 سانتی متر باران میان ماههای اوت وجولای 1861 باران بارید . و پر باران ترین در یک دوره 24 ساعته به 187 سانتیمتر در سیلاوس جزیره ریونیون در اقیانوس هند در 15 - 16 مارچ سال 1952 باران بارید.

کم باران ترین نقطه جهان

در آمریکا در شمال کشور شیلی ، سالانه طی یک دوره 59 ساله تنها 8% میلی متر در ایکو ییک در شمال شیلی از1919تا1899 اصلاً باران نبارید.