پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

صور خیال

دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1387 12:01 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 2 نظر چاپ

لطفاٌرباعیات فوق را مطالعه کنید و درمو رد آن نظر خودرا با من شریک سازید!                             

یارب بگشای برمن از رزق دری

بی منت مخلوق رسان ما حضری

از باده چنان مست نگه دار مرا

کز بی خبری نباشدم درد سری

رباع فوق از کیست؟ (                 ) شما می توانید که دانش خودرا آزمایش کـــــــــــــنید.

دریاب که از روح جدا خواهی رفت       ***   در پرده اسرار خدا خواهی رفت

خوش باش ندانی زکجا آمدی  ***      می نوش ندانی به کجا خواهی رفت

من ترک همه کردم و ترک می نی

ازجمله گریز پاشدم از وی نی

آیا که بود آنکه من مسلمان گردم

پس ترک می مغانه کردن هی هی

انسان زمانی بی غیرت می شود که راحت بودن را نسبت به آزاد بودن ترجیع می دهد! 

 

اگر غم چو آتش دود بودی 

جهان تاریک بودی جاویدانه

درین دنیا سراسر گر بگردی

خردمندی نیابی شادمانه

حا لا شما در مورد این ابیات نظر دهید و حتس بزنید که از کدام شاعر دری زبان آسیا است؟ 

تا چشم زدیم آفتاب آمد ورفت  

یک روز حیات مثل خواب آمد ورفت  

شاگرد به درس استادش گویا  

بی دفتر وخامه و کتاب آمد ورفت 

*** 

گناه شاعران به از ثواب است 

سر شک تلخشان به از شراب است 

به بزم سینه ُ  آنان شتابید  

که  دود آه شان به از کباب است

***