پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

درامه ( تمثیل ) چیست؟

یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387 01:24 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 0 نظر چاپ

درامه چیست؟

یکی از ژانرهای ادبی وهنری است که شکل تمثیل سوژه ها را بطور نمونه شخصیت ه برای ابراز یک تفکر اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی ...و توسط صدا، تصویر ،حرکت و..بیان می گردد و دارای اهداف انتقادی ،  اصلاحی ، اجتماعی  ، تربیتی ، آموزش و...

خو د درامه حقیقیت نیست ولی تصویر از حقیقت جامه را انعکاس میدهد.

تعریف مشخص از درامه:

تمثیل بصورت عمل ، موجود بودن یک حادثه درآن و همچنان اثر نمایشی است که از طرف اشخاص ویا فرد توسط عمل ،صدا و حرکات "ژست " یک گوشه از زندگی را تمثیل کند درامه است.

تقسیمبندی درامه:

1-ساختمان :

2-کیفیت

3-پیام ، سوژه

ساختمان : هر درامه دارای ساختمار و تقسیمبندی مشخص است .

1-درامه تلویزیونی

2- درامه رادیویی

3- درامه روی صحنه ( استیژ)

2- از لحاظ کیفیت :

1-کمیدی :یا خنده دار که در سابق تنها وسیله خنده بود مثل درامه های فارس ولی امروزه کمیدی ها مسایل را در خود جامی دهندکه از مسایل اجتماعی سخن می گویند و پیامی را برای مخاطب ابراز می داردولی در قالب لبخند و کلمات رایج همان منطقه و ساحه نشر به قسم ساده وعام فهم.

2-تراژیدی یا عاطفی :بیشتر روی عاطفه می چرخد و بصورت عموم واقعات دلخراش جامعه را منعکس می سازد . درامه تراژیدی قبلی شخصیت نفر اول از بین می رفتند که عاطفه بیننده را بر می انگیخت.

3-حماسی: زیاد تر روی احساسات وطندوستی ،ملی و درونی یک ملت را منعکس می سازد بشرط اینکه جنبه ملی داشته باشد.

پنج گام یا مراحل ضروری برای تغیر در رفتار:

اول _ دانش

دوم_ موافقت

سوم_ قصد

چهارم_عمل یا انجام کار

پنچم _ ترویج یا حمایت