پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

مهر سکوت

چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388 08:47 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 1 نظر چاپ

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان                www.bahar20.sub.ir

من به این مهر سکوت  

من به این تاریکی

من به ما

من به فرسوده گی ذهن خودم ، معترضم

که چرا  ؟  شوق آغاز مرا

زخودم دزدیدند ...

به کجا برگردم...

حق برگشتن را 

زتنم دزدیدند

سفر آیینه را هم رنگی نیست

خواب رنگین مرا دزدیدند

زخودمدزدیدند

به کجا برگردم؟؟؟

حق بر گشتن را زتنم دزدیدند

سفر آیینه هم رنگی نیست                            

خواب رنگین مرا دزدیدند 

دزدیدند دزدیدند دزدیدند...