پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

گونه های تحلیلی مطبوعات

چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387 10:27 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 0 نظر چاپ

گونه های تحلیلی مطبوعات

گونه های مطبوعات را میتوان به انواع مختلف از قبیل :

خلاصه مطبوعات

مراسله

نامه وارده

تبصره

مقاله

تقریظ

که هریک را به معرفی می گیریم

قابل یادآوری می دانم که این گونه ها یا (ژانر ها) دردنیا دیگر شاید آنقدر رایج نباشد ولی همیشه خواهی نه خواهی کاربرد خودرا در مطبوعات تمام جهان داشته است ونقش خودرا به همه گان هویدا ساخته است.

نخست از هم به سراغ خلاصه مطبوعات میرویم و بحث کوچکی پیرامون آن می داشته می باشیم.

خلاصه مطبوعات: درین گونه مطبوعاتی مطبوعات چاپ شده به بررسی گرفته می شوند و در آخر از روزنامه ها و هفته نامه ها نتیجه گیری به عمل می آید.

درین بحث بیشترروی دریافت نکات منفی ومثبت ، بررسی محتوای مطبوعات (شکل ومضمون)، رشد وتکامل مطبوعات ، تکمیل مهارت های مسلکی؛ گسترش دانش مطبوعاتی و... را در بر دارد.

این گونه مشابه به سرمقاله است ولی  بیشتر روی مشکلات اساسی مطبوعات تکیه دارد.

نگارش خلاصه:

1- انتخاب موضوع وهدف

2- تعین نوع خلاصه

3- مسایلی که در خلاصه باید بحث شود.

4- اقتباس ها

5- به سبک وزبان روزنامه

6- امکانات تخنیکی

7- شماره های یک دوره

8- تحلیل و تجزیه  مضامین

9- نواقص تصادفی " جزییات"

10- انتقاد؛ جدی ، اصلاحی ، بدون عوامل شخصی

11- تایید ، تردید ، نتیجه گیری ، وتوصیه لازم .

یک تعریف کوتاه از خلاصه مطبوعات:

خلاصه مطبوعات نوعی از نتیجه گیری و تجزیه وتحلیل نشریه ها میباشد .واین  ژانر باعث رشد و گسترش مطبوعات ازنظر کیفیت و ویرایش می گردد.