پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

چند نکته برای خبر نویسی موَ ثر:

دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1387 12:21 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 0 نظر چاپ

چند نکته برای خبر نویسی موَ ثر:

·         درنوشتن خبر به جذ ا بیت ، صحت ولزوم خبر توجه کنید.

·         نقل قولها را به عبارتهای غیر نقل قول مبدل سازید .

·         خبر را با حفظ ارزشها و عناصر تا حد ممکن کوتاه کنید.

·         ساختار جمله ای روشن و قابل فهم داشته باشید.

·         سعی کنید با واژه ها خبر یک تصویر واضح را برای شنونده وبیننده رسم کندید

·         حوادث را با قدرت ذهنی شرح دهید( از بیان زبان محاوره ای و کلمات تداعی کننده محیط رویداد سود جوید.

·