پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

زندگی چیست؟

چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387 10:34 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 1 نظر چاپ

واژه زندگی ، واژه ای مرسوم است که به میزان فراوانی انسان ها روزانه تکرا ر می شود ؛ اما تعریف آن به سادگی امکان پذیر نیست.به همین دلیل از سوی صاحب نظران مختلف تعاریف متفاوتی ارایه شده است.

بعضی گفته اند: زندگی ، عبارت از زنده و پویا بودن واقعی ، داشتن قدرت حرکت، تفکر و تحول ، زندگی یعنی بودن به همراه دیگران ، زندگی یعنی وجود داشتن به معنی واقعی و تلاش سازنده به منظور ساختن محیطی با نشاط، ،تولید کننده ، خلاق و چون رودی درجریان ، که عشق و محبت و رابطه و صداقت و پویایی مثبت وهدفمند، خندین وخندان، ساختن وساخته شدن ، موتور محرک آن است. دوست داشتن ودوست داشته شدن از ویژگی های آن بوده و در صدد آن است تا بتواند با قافله زمان  ومکان همراه شود، به کمال و سعادت پیش بینی شده برایش نایل گردد و دنیا را مزرعه ای قراردهد برای آخرت ، که دراونیکی ، شادی ، محبت ، مهربانی و حمد و سپاس حق و بندگان صالح حق را بکارد ودرآن سرای برود و اندوخته خویش قرار بدهد.

عده ای هم می گویند : تعریف زندگی ، هم کاری آسان نیست و هم غیر ممکن نیست. چنین تعریفی ، هرگزپایانی ندارد؛ زیرا به تعداد آحاد بشر ، تصواراتی از زندگی وجود دارد . زندگی برای هر فرد ، در شکل خاص خود ظاهر می شود . در برابر ما و دیدگانمان ، تنوع بی شماری از دشواری و آسانی رخ می نما ید وما برحسب تجربیات وپیشداوری های خود ، وقایع زندگی را تفسیر و تعبیر می کنیم.

ضرب المثل حکیمانه ای نیز وجود دارد که می گوید " آنچه که در زندگی مهم است ، فقط حادثه نیست، بلکه نحوه مواجهه افراد با حادثه هاست."

  همیچنین مقولهُ سودوزیان تابعی است ازنگرش مانسبت به مفهوم زندگی اگر زندگی را یکسره منحصر در جلب و منفعت بدانیم ، زیان های فراوانی ، ما را احاطه می کند وچنانچه زندگی را به گونه دیگری تلقی و تعبیر نما ییم  ، هزاران جلوهُ سود بخش، چهره زندگی ما را دگرگون خواهد نمود . از این روست که خداوند بزرگ ما را از تاُ سف خوردن برای از " دست رفته ها " بر حزر می دارد و از شادمانی بر " به دست آمده ها " باز می دارد و از سوی دیگر کسانی را در معرض خسران می بیند که از " ایمان" " عمل صالح" ئ تواصی به حق و صبر ، به دور افتاده اند . و برترین دادو ستد سود بخش را " ایمان به خدا " و " جهاددرراه او" معرفی می کند.