پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

هنر وزیبایی

چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388 01:25 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 0 نظر چاپ

در هنر هم مانند زندگی هدف فقط آزادی و ترقی است. 

  

* نیروی یک چهره زیبا چه هیجانی در من میانگیزد برای من در جهان هر گز لذتی بالاتر از آن نیست. 

* تمام هنرهابرادر یکدیگر اند . هر یک از هنر ها بر هنر دیگر روشنایی می افگند. 

* کسانی که در آثار هنر ی مطالب زشت مییا بند اشخاص فاسد هستند. آنهای که در آثار هنری مطالب سودمند مییابند با سوادان بیمایه اند. اما کسانیکه برای آنها آثار هنری جز زیبایی معنی دیگری ندارد تنها آنها بر گزیده گانند. 

*موسیقی حالت کشف ودرکی است که از هر دانش وفلسفه ای برتر است. کسی که با عماق موسیقی راه یابد از بند تمام بدبختی های که مردمان را به دنبال خود می کشاند آزاد می سازد. 

*موسیقی از عالی تری هنر هاست . که بس مطالب نامعلوم و نافهمیدنی را برای ما توضیح و تفسیر میکند و ما را در عالمی که هنوز برای انسان مجهول است رهبری میکند. 

* موسیقی کشوریست که روح در آن حرکت می کند در این جا هر چیز گل های زیبا می روید و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید اما کمتر هستند اشخاصی که بفهمند در هر قطعه  موسیقی چه هنری وجود دارد. 

 

در مورد کتاب و مطاله : 

 

* کتاب رکن اعظم سعادت آدمی است. 

* کتاب بزرگ کتابی است که خواننده را بزرگتر از انچه است بنماید. 

* ما نه تنها باید کتاب های خوب را دوست بداریم بلکه باید سعی کنیم وجود ما خود به منزله کتاب خوبی باشد که دیگران از ما سرمشق بگیرند. 

* مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات ملالت بار به ساعات لذت بخش. 

* آنچه مردم را دانشمند میکند مطلب که می خواند نیست بلکه چیزی های است که یاد می گیرد. 

* لذت مطالعه یگانه لذت است که خالص و بی غل وغش است موقعی که سایر لذات ازبین میرود این لذت همچنان جابر جاست.