پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

پنج‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1388 04:07 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 3 نظر چاپ

به جای دسته گلی که فردا بر قبرم می گذاری

امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن

به جای سیل اشک که فردا بر مزارم نثار می کنی

امروز با تبسمی شادم کن

و به جای متن های تسلیت گونه که فردا در روزنامه هامی نویسی ، امروز با پیام های کوچک خوشحالم کن

…من امروز به تو احتیاج دارم نه فردا