پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

حکومت کرزی وبحران مدیریت؟؟؟

یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1388 11:38 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 3 نظر چاپ

حکومت کرزی و بحران مدیریت؟؟ 

  درین روزها سروصدای خیلی زیادی در قبال بی کفایتی و نا کارآمدی کابینه کرزی و همراهان وی در رسانه های داخلی وخارجی مطرح می شوند. به نظر می رسد آقای کرزی نیز به هشدارهای غربی اش در مانده است و نمی فهمد چی کارکند‌‌ زیرا ازیک سوخبرگان داخلی وازسوی دیگر سردمداران خارجی اش پای دریک موزه کرده و میخواهند تا افرادیکه به دید ایشان در فساد اداری دست داشته اند را در کابینه آینده جای پای نباشد  ولی این خواسته های غربی ها در درون یک عقده خیلی قبلی دوخته شده و آن اینکه می خواهند تا مجاهدین که درین وطن خون ریختن تا آزادی واستقلال ما را کسب وآنرا حفظ کنند ‌‌به بهانه های گونه گون جای نداده و از صحنه سیاسی دور کنند ولی کور خواندند . من به عنوان یک جوان افغان از تمامی مردم افغانستان این خواست وتوقع را دارم تا در مقابل این غرض های مغرضانه قدعلم کنند و نشان بدهند که مردم افغان صاحب کشور خودشان هستند و می توانند به خودی خود از درون به بازسازی این کشور ویرانه ومردم عذاب کشیده مرحم شوند و یاری اش برسانند... نه دستهای کثیف بیگانه و غلامان داخلی شان.