پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

آیا می دانیستید؟؟؟

سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1388 09:35 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 1 نظر چاپ

                      اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com     

اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com     اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.comاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com

بدن انسان و دانستینی های جالب!                  

  چرا به خواب نیاز داریم؟اگر نتوانید بخوابید ، احساس بی حوصله گی و خسته گی خواهید کر د. اما وقتی خوابید، پس از بیدار شدن حس می کنید که سرحال و هوشیار ید.انباشته شدن مواد زاید دربدن و فعالیت های عضلات در روز ،سبب خسته گی اعضای بدن می شود. شبها که خوابید و از بدن تان استفاده نمی کنید، بدن فرصت پیدا می کند  تا به رشد و ترمیم خود بپردازد. پس شب ها وقت بخوابید و صبح خیز باشید، تاهم بدن سالم داشته باشید وهم خود را راحت احساس کنید. آیا می دانید ناخنها با چه سرعت رشد می کنند؟  

                                                       

ناخنها به سرعت حدود 5/2تا 5 سانتی متر در سال رشد می کنند . با کوتاه کردن ناخنها دست و پا هر شش ماه یک بار ناخن جدیدی جا گزین ناخن قبلی می شود. هر چند که اگر ناخنها یتان را کوتاه نکنید، رشد آنها بسطی و حتی متوقف خواهد شد . آنها می توانند تا 60 سانتی متر رشد کنند . وقتی ناخنها بسیار بلند شوند پیچ می خورند و کارکردن با آنها مشکل می شود.

 خانم لی رید ماند ، با ناخن های بسیار درازش نامش را در کتاب   نوابغ ثبت کرد. 

                                                        

رنگ در تلویزیون چگونه است؟         

 

                                                         

         تصویری رنگی تلویزیون ازنوارهای ریزو متعددی از رنگهای اصلی نور یعنی سرخ ، سبز، و آبی تشکیل شده است. این نوارها سطوح درخشندگی مختلفی دارند . وقتی به صفحه تلویزیون نگاه می کنیم ، چشم این نوارها را باهم مخلوط می کند و یک تصویر واحد با انواع مختلف رنگها را می بنید.  از فاصله دید معمولی  ، نوارهای نور روی صفحه ترکیب می شوند و یک تصویر دقیق تمام رنگی را تشکیل می دهند.

         اگر بخشی از صفحه تلویزیون  رنگی خودرا بزرگ کنیم ، میتوانیید که تصویر آن از نوارهای متعددی و ریزی رنگهای سرخ ، سبز و آبی تشکیل شده است. 

          آیا می دانید بطور کلی چند دسته وجوددارد؟

          رنگها به صورت عموم به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: رنگهای خنثی ، رنگهای گرم و رنگهای سرد.

      – رنگهای گرم : سرخ ، نارنجی ، زرد و سبز چمنی و ارغوانی رنگهای گرمی استند که محرک سیستم عصبی بوده و احساسات را تشدید می کنند. این دسته از رنگها بوضوح قابل رویت بوده و موجب جلب توجه می گردند.

        – رنگهای سرد: این رنگها که خود مقداری زیادی آبی دارند، نسبت به رنگهای که در ترکیب شان زردیا سرخ است.  درهنگام دیدن کاهش مختصری در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند. این رنگها را همچنان رنگ های غربی می نامند . در حالیکه رنگ های گرم را شرقی یادمی کنند. شاید هند یکی از سرزمین های باشد که رنگهای گرم در آن بیشتر از همه می پسندند.

        - رنگهای خنثی: سیاه ، سفید ، خاکستری ، قهوه یی رنگهای خنثی هستند که در طیف رنگی وجود نداشته و از تر کیب رنگهای دیگر بوجود می آیند و می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند . سفید واقعاً یک رنک نسبت بلکه عدم حضور رنگ بیشمار می رود و نشانگر خلوص و پاکی است. از طرف دیگر مشکی نشانه قاطعیت الزام و رسمیت می باشد.