پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

آهنگ سفر...

پنج‌شنبه 24 تیر‌ماه سال 1389 03:09 ب.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 1 نظر چاپ

آهنگ سفر

بیا ای دل سفر در پیش گیریم

بیا ای دل که راه خویش گیریم

گرفته خاطرت غم بی نهایت

بیا ای دل رویم ازاین ولایت

بیا ای دل که منزل درنوردیم

به زیر چمبر دیگر بگردیم

***

من وتو دوکبوتر دو هوایی

دوآواره دوعاشق دو رهایی

درین ماتم سر ا وامانده عشق

نه جان انتظار ماست این جا

نه چشم بیقرار ماست این جا

بیا ای دل بکوچیم ونپایم

دیگراین سو رخ خود ننمایم

***

بیا ای دل که آتش بر فروزیم

تمام آرزو ها را بسوزیم

زدست آرزو ها خسته ام من

زدست آرزو بشکسته امم من

بیا ای دل که خود را سرد بسازیم

سر خود را تهی از درد بسازیم

سلامی ده به عشق وره دیگر کن

لبت بر بند وآهنگ سفر کن