پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

هرکجا با زبان مادری گویم سخن !!!

سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387 11:51 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 5 نظر چاپ

 کجا با زبان مادری گویم سخن

*******

تا نفس باقیست مارا با دری گویم سخن

باغبان بودم کنون من گلفروشی میکنم

هردمی ای دوستان بامشتری گویم سخن

نازنین من چه خوش از پشت با غ آمدخموش

حق آن باشد ززلف آن پری گویم سخن

چون دری باشد شکر اندر زبان مشتری

برسربازار خوبان چون پری گویم سخن

دوش من درخواب دیدم ناصرخسرورا

ناخلف باشم اگر با دیگری گویم سخن

دیدمش میگفت وصف حضرت مولای بلخ

من کنون ازخسرو وازمولوی گویم سخن

سعدی وسینا وحافظ دًِروگوهر کاشتند

زین بزرگان زمان عنصری گویم سخن

خوانده یی شهنامه را تازو سخن گویم ترا

از هژبر ورستم ودیووپری گویم سخن

دوش از بیدل سخن ها داشتم درپیش تو

لیک امشب درجواب عشقری گویم سخن

ما بهشتی را نخواهیم به ازاین فرزانگان

به حضورش عرض خودرا رضایی گویم سخن

*******

ما میمیریم اما بگذار نشان انگشت مان بعداز ما جاویدان بماند***

.ماهریک تنها سفر می کنیم اما بگذار را ه  سفرمان را آینده گان مان بداند