پنجره آبی... همیشه ولی تنها

در گستره ‌ادبیات وموضوعات مهمی دیگر

اندیشه ُ های سعدی

شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1387 08:25 ق.ظ نویسنده: هیبت الله نظرات: 2 نظر چاپ

 اندیشه ُ های سعدی

هر که علم خواند و عمل نکند بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند.

درویشان را دست قدرت بسته است و توانگران را پای ارادت شکسته.

سیم بخیل وقتی از خاک بزر آید که رو در خاک رود.

اگر جور شکم نبودی هیچ مرغی در سایه دام صیاد نیفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی.

اندیشه کردن که چگویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.